Medlemskap i Rimforsa Fiskeklubb

Som medlem har man  tillgång till de vatten vi arrenderar i Åsunden och Järnlunden. Vi har också ett antal mindre sjöar vid Slätmon som alla medlemmar får fiska i. Medlemsavgiften gäller för kalenderår, om någon blir medlem under året så gäller avgiften till nästa årsskifte.

Medlemsavgifter 2023:
Senior 300 kr (20-64år)
Familj 350 kr (två vuxna + egna barn upp till 15 år)
Pensionär 250 kr (65-)
Junior 200 kr (16-19 år)
Om du vill bli medlem, klicka på bli medlem i menyn till vänster.

Utdrag ur klubbens stadgar

Rimforsa fiskeklubb är en sammanslutning av fiskeintresserade personer i Rimforsa med omnejd och skall verka för:
  • Ett gott kamratskap mellan medlemmarna
  • Förbättrade möjligheter till fritidsfiske
  • Trivsel på fiskevattnen, fiskehyfs, respekt för andras rätt.
  • Sportslighet i fisket
  • Ökad kännedom om fiskevård
  • Tillvaratagande av amatörfiskets intressen Medlem är varje fiskeintresserad person, som anmäler sig såsom medlem, betalar föreskriven avgift samt efterlever föreningens stadgar och föreskrifter.