Klubbens fiskevårdsarbete fortgår och nu var det dax för etappen nerströms kraftverksdammen i hallstaån. Med god hjälp av Björn Urman och hans 3,5 tons maskin lade vi ut ca 20 ton lekgrus i blandade fraktioner på några valda ställen i hallstaåns strömmande partier.
 
Här är det tänkt att utöka lekmöjligheterna för den sjövandrande öringstam som finns i ån och i Järnlunden.
 Vi passade även på att skapa fler uppväxtplatser för öringynglen i anslutning till lekplatserna genom att även rulla ut större sten i ån för att på så sätt få ståndplatser och variation i strömmarna.
 
Dom större öringarna har fört en tynande tillvaro och detta är ett sätt att se till så möjligheterna till föryngring utökas.
Stort tack till Björn Urman som ombesörjt med grus och stenleveranserna ner till ån.
/Ingemar Axelsson