Gäddrycket

Km-mete

Km-båtpimpel

Höstrycket

Pimpel 2010

Jokernappet 2010-01-23

Kårtorp 2010-01-30

Resultat Lag-DM 2010

Mjölkvik 2010-02-13

DM - 2010-02-14

Rimforsa KM 2010-02-21

Järnlunden 2010-02-27

Cancertävlingen på Lien

Sommenrycket 2010-03-06

Åländern femtimmars 2010-03-14

Kinda Kommunmästerskap 2010-03-21